19. октобар 2010.

И ЈА

Систематизација.Комуникација.Глобализација.Ситуација. Нација.Интервенција.Регионализација.Професионализација.
Толеранција.
Кретенизација.Опструкција.Конференција.
Пиштољизација.Сецесија.Европиздација.Каталогизација.
Интелигенција.Цивилизација.Транзиција.Конструкција.
Лустрација.Институција.Интеграција.Амортизација.
Грандоманија.Трансакција.Гасификација.Пацификација.
Кастрација.Дебилизација.Балканизација.Декаденција.
Преференција.Потенција.Дефекација.Импотенција.Инерција.
Дискриминација.Криминализација.Егзистенција.Дифузија.
Аутоматизација.Проституција.Инквизиција.Асигнација.
Дигресија.Репутација.Евиденција.Тајкунизација.Едиција.
Конфекција.Алкохолизација.Манипулација.Индексација.
Експанзија.Репродукција.Хронологија.Инспекција.
Унификација.Инфлација.Калкулација.Мајоризација.
Фискализација.Легитимација.Идентификација.Инерција.
Едукација.Фузија.Енервација.Информација.Кондиција.
Емулација.Фрекфенција.Хиперпродукција.Градација.
Инвестиција.Комерцијализација.Индиција.Операција.
Локализација.Експропријација.Сикирација.
Пичкоматеризација.Дојајација.Зајебанција.Нема коментара:

Постави коментар